ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น... กองวิชาการฯเทศบาลตำบลบ้านจั่น
             
 
หน้าแรก Back to First Page
               
 
   
the personnel of an institute
 
ภาระกิจ
   
business responsibility
 
งานนิติการ
   
awyer work
 
วรสารฉบับใหม่
   
new magazine
 
DOWNLOAD หนังสือ
   
e-book
     
 
เวปหน่วยงานภายใน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     
     
 
 
     
 
   
   

   
     
     
  คู่มือประชาชน(21/07/58)    
 
คู่มือประชาชน การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
เทศบัญญัติ
     
     
ปี พ.ศ. 2553
     
ปี พ.ศ. 2554      
     
แผนพัฒนา ๓ ปี
     
     
     
     
ปี พ.ศ. 2555-2557        
ปี พ.ศ. 2556-2558        
ปี พ.ศ. 2557-2559        
ปี พ.ศ. 2558-2560        
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
 
       
     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     
     
 
 
วรสารเทศบาล