“เทศบาลตำบลบ้านจั่นยินดีต้อนรับ ” เทศบาลตำบลบ้านจั่น(042)248724  
         

 

 

 

 

 

 

 
   
General
 
   
Management
 
   
Alderman
 
   
Mission/Vision / policy
 
   
Events calendar
 
คำสั่งเทศบาลฯ
 

command

 
   
Worachai substances
 
DOWNLOAD หนังสือราชการ
   
e-book
 
    คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
    Complaint / complaints.
 
    Finance / procurement.
 
    Strategy / municipal / municipal development plan three years.
 
   
Reduce process steps
 
    Guide people
 
    Should know the law.
 
 
 
     
 
บุคลากรในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนในเขตฯ
   
School subordinate
   
รวมลิงค์


 
clip vdo ข่าวงานเทศบาล
 
 
     
 
   
       
     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  23/05/56
กิจกรรมเทศบาล< Municipal activities >
 
 
ธันวาคม
     
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดกิจกรรม เนื่องใน วันพ่อ แห่งชาติประจำปี 2557   04/12/57
 
พฤศจิกายน
     
  กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557(วันที่ 22 พ.ย.57 )
  22/11/57
  เทศบาลตำบลบ้านจั่น
ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก ก.ถ. (วันที่ 13 พ.ย.57 )
  13/11/57
  กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2557(วันที่ 6 พ.ย.57 )
  6/11/57
  กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โครงการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี งบประมาณ 2558(วันที่ 4-5 พ.ย.57)
  4-5/11/57
 
ตุลาคม
     
  พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลบ้านจั่นคัพครั้งที่ 11   04/10/57
 
กันยายน
     
  สำนักปลัดฯจัดอบรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลฯ
ประจำปีงบประมาณ 2557 (วันที่ 10)
  11/09/57
 
สิงหาคม 2557
     
 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2557 (วันที่ 29)
  05/08/57
 
กองวิชาการฯจัดประชุมคณะกรรมการติดตามแผนฯ
(วันที่ 28)
  04/08/57
 
กรกฏาคม 2557
     
 
เทศบาลตำบลบ้านจั่นร่วมงานประเพณีวันเข้าพรรษา
(วันที่ 11)
  15/07/57
 
มิถุนายน 2557
     
 
สำนักปลัดฯจัดอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนฯ(วันที่ 27 )
  03/07/57
 
เทศบาลตำบลบ้านจั่นเข้าร่วมกิจกรรม
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก(วันที่ 26)
  30/06/57
 
กองวิชาการและแผนงานจัดการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ(วันที่ 11
  12/06/57
 
พฤษภาคม 2557
     
 
เทศบาลตำบลบ้านจั่น ส่งมอบชุดของขวัญ
แก่เจ้าหน้าที่ทหาร(วันที่ 28)
  28/05/57
 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
กลุ่มอาขีพและกลุ่มสตรี(วันที่ 12-16)
  20/05/57
 
สำนักปลัดฯจัดการประชุมสภาสมัยสามัญฯ(วันที่ 8)   12/04/57
 
เมษายน 2557
     
 
กองวิชาการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน
(วันที่ 22-25)
  29/04/57
 
กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2557(วันที่ 11)
  17/04/57
 
มีนาคม 2557
     
 
ท่านนายกฯตำบลบ้านจั่นมอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน
ผู้ประสบวาตภัยกรณีพายุฤดูร้อนพัดเสียหาย(วันที่ 25 )
  26/03/57
 
เทศบาลตำบลบ้านจั่นร่วมกับอำเภอเมืองอุดรธานี
จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 57(วันที่ 13)
  14/03/57
 
กองสวัสดิการเทศบาลตำบลบ้านจั่น
มอบเบี้ยผู้สูงอายุ(วันที่ 4-5)
  04/03/57
 
กุมภาพันธ์ 2557
     
 
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
จัดกิจกรรม 5ส (วันที่ 21
)
  24/02/57
 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
จัดประชุมสภาฯ(17 ก.พ.)
  18/02/57
 
มกราคม 2557
     
 
กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
จัดโครงการงานวันเด็กเห่งชาติประจำปี 2557(11 ม.ค.)
  14/01/57
 
กิจกรรม 2556
     
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดประชุมสภาเทศบาลฯ
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556(20 ธ.ค.)
  23/12/56
  กองวิชาการและแผนงานจัดประชุม
เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี 57ฯ11 ธ.ค.)
  13/12/56
  กองวิชาการและแผนงานจัดประชุมคณกรรมการติดตามฯ(4 ธ.ค.)   06/12/56
  กองการศึกษาจัดโครงการวัน 5 ธันวามหาราช(4 ธ.ค.)   06/12/56
  กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลตำบลบ้านจั่นคัพครั้งที่ 10 (วันที่ 5 ต.ค. 56)   07/10/56
  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
(วันที่3-6 ก.ย.)
  09/09/56
 
นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านจั่นต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (21 ส.ค.)   23/08/56
  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ(10 ก.ค.)   13/07/56
  การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี พ.ศ.57-59
(27 มิ.ย.)
  28/06/56
  เทศบาลตำบลบ้านจั่นร่วมเดินรณรงค์"คนไทยหัวใจสีขาว
ร่วมต้านยาเสพติด”
(26 มิ.ย.)
  28/06/56
  โครงการอบรม 108 อาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2556
(20-21 มิ.ย.)
  27/06/56
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นสมัยสามัญครั้งที่ 1/2556
( 1 พ.ค.)
  03/05/56
การประชุมสภาเทศบาตำบลบ้านจั่น ครั้งแรก(26 เมษายน)
  29/04/56
เทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดงานวันสงกรานต์(11 เมษายน)   17/04/56
 
     
 
  
 
โครงการปี 2554 โครงการปี 2555
 
ข่าวประชาสัมพันธ์