“เทศบาลตำบลบ้านจั่นยินดีต้อนรับ ” เทศบาลตำบลบ้านจั่น(042)248724  
         

 

 

 

 

 

 
   
General
 
   
Management
 
   
Alderman
 
   
Mission/Vision / policy
 
   
Events calendar
 
คำสั่งเทศบาลฯ
 

command

 
   
Worachai substances
 
DOWNLOAD หนังสือราชการ
   
e-book
 
    คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
    Complaint / complaints.
 
    Finance / procurement.
 
    Strategy / municipal / municipal development plan three years.
 
   
Reduce process steps
 
    Guide people
 
    Should know the law.
 
 
 
     
 
บุคลากรในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนในเขตฯ
   
School subordinate
   
รวมลิงค์


 
clip vdo ข่าวงานเทศบาล
 
 
     
 
   
       
     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
กำหนดการงานลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านจั่นประจำปี2556ในวันที่15 พ.ย. 56
   
 
ตารางการแข่งขันฟุตบอล"เทศบาลตำบลบ้านจั่นคัพ  ครั้งที่  10" และตารางแบ่งสาย
(5 ต.ค.56 – 10 พ.ย.56) 
   
 
ตารางการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 56 (30 พ.ค.-3 มิ.ย.)    
    ข่าวประกาศ < Announcement >
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ(13 ก.ย) 13/09/56
ประกาศเรื่องรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัศดุ2-4/5จำนวน1อัตรา(12 ก.ย.) 13/09/56
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล.
พร้อมวางท่อ คสล.,บ่อพัก คสล.และก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ(26 ส.ค.)
27/08/56
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทางฯ(15 ส.ค.) 16/08/56
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ(30 ก.ค.) 31/07/56
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร(8 ก.ค.)
10/07/56
ประกาศเทศบาลฯเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 5 โครงการ(5 มิ.ย.-18 มิ.ย ) 05/06/56
  23/05/56
กิจกรรมเทศบาล< Municipal activities >
 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดประชุมสภาเทศบาลฯ
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556(20 ธ.ค.)
  23/12/56
  กองวิชาการและแผนงานจัดประชุม
เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี 57ฯ11 ธ.ค.)
  13/12/56
  กองวิชาการและแผนงานจัดประชุมคณกรรมการติดตามฯ(4 ธ.ค.)   06/12/56
  กองการศึกษาจัดโครงการวัน 5 ธันวามหาราช(4 ธ.ค.)   06/12/56
  กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลตำบลบ้านจั่นคัพครั้งที่ 10 (วันที่ 5 ต.ค. 56)   07/10/56
  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
(วันที่3-6 ก.ย.)
  09/09/56
 
นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านจั่นต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (21 ส.ค.)   23/08/56
  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ(10 ก.ค.)   13/07/56
  การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี พ.ศ.57-59
(27 มิ.ย.)
  28/06/56
  เทศบาลตำบลบ้านจั่นร่วมเดินรณรงค์"คนไทยหัวใจสีขาว
ร่วมต้านยาเสพติด”
(26 มิ.ย.)
  28/06/56
  โครงการอบรม 108 อาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2556
(20-21 มิ.ย.)
  27/06/56
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นสมัยสามัญครั้งที่ 1/2556
( 1 พ.ค.)
  03/05/56
การประชุมสภาเทศบาตำบลบ้านจั่น ครั้งแรก(26 เมษายน)
  29/04/56
เทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดงานวันสงกรานต์(11 เมษายน)   17/04/56
 
     
 
  
 
โครงการปี 2554 โครงการปี 2555
 
ข่าวประชาสัมพันธ์