“เทศบาลตำบลบ้านจั่นยินดีต้อนรับ ” เทศบาลตำบลบ้านจั่น(042)248724  
           
 
   
                 
 
   
General
 
คณะผู้บริหาร
   
Management
 
สมาชิกสภาเทศบาล
   
Alderman
 
วิสัยทัศน์/นโยบายบริหาร
   
Mission/Vision / policy
 
   
Events calendar
 
คำสั่งเทศบาลฯ
 

command

 
   
Worachai substances
 
DOWNLOAD หนังสือราชการ
   
e-book
 
    คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
    Complaint / complaints.
 
    Finance / procurement.
 
    Strategy / municipal / municipal development plan three years.
 
   
Reduce process steps
 
    Guide people
 
    Should know the law.
 
 
 
     
 
บุคลากรในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนในเขตฯ
   
School subordinate
   
รวมลิงค์


 
clip vdo ข่าวงานเทศบาล
 
 
     
 
   
       
     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
   
 
ตารางควบคุมระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านจั่น    
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาฯ(31 ม.ค.)    
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯเรื่องการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น(31 ม.ค.)    
    ข่าวประกาศ < Announcement >
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ(3ธ.ค.) 12/12/55
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาล สามปี (พ.ศ.55-พ.ศ.57) 22/11/55
ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ 21/11/55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลียนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหาร 19/11/55
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเหน่งในสายงานผู้บริหาร(วันที่ 25 ต.ค.)
29/10/55
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นผลการพิจารณาเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป(29 ต.ค.) 29/10/55
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
02/10/55
ประกาศเทศบาลฯเรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 2556-2558  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร(วันที่ 1 มิ.ย.)
01/06/55
ประกาศเทศบาลฯเรื่องกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบพนักงานเทศบาล
เพื่อเปลื่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหารของเทศบาล (วันที่ 31 พ.ค.55)
16/05/55
ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ(30 ธ.ค.54) 30/12/54
ประกาศเทศบาลฯเรื่องการใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2555 30/11/54
กิจกรรมเทศบาล< Municipal activities >
 
 
ธันวาคม 2555
     
 
 
06/12/55
 
พฤศจิกายน 2555
     
 
  23/11/55
 
ตุลาคม 2555
     
 
 
08/10/55
 
กันยายน 2555
     
 
 
01/10/55
 
สิงหาคม 2555
     
 
 
16/08/55
 
กรกฎาคม 2555
     
 
 
25/07/55
 
เมษายน 2555
     
   
02/05/55
    กองการศึกษาจัดโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 55
(วันที่ 12 เม.ย.55)
09/04/55
 
มีนาคม 2555
     
   

เทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน(27-30 มี.ค. 55)

05/04/55
   
05/03/55
 
กุมภาพันธ์ 2555
     
    กองการศึกษาจัดโครงการแข่งขันชกมวยไทยฯ ปี2555
และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(รำวงชาวบ้าน) ปี2555
(วันที่ 11 ก.พ.)
14/02/55
 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555(8 ก.พ. 55)
10/02/55
 
มกราคม 2555
     
 
 

อำเภอเมือง จ.อุดรธานี จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่นและส่วนราชการ
(วันที่ 20 ม.ค. 55)

30/01/55
   
27/01/55
   
26/01/55
 
 
17/01/55
     
 
 
 
  
 
โครงการปี 2554  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์