“เทศบาลตำบลบ้านจั่นยินดีต้อนรับ ” เทศบาลตำบลบ้านจั่น(042)248724  
 
หน้าแรก Back to First Page
     
       
 
         
 
   
General
 
คณะผู้บริหาร
   
Management
 
สมาชิกสภาเทศบาล
   
Alderman
 
วิสัยทัศน์/นโยบายบริหาร
   
Mission/Vision / policy
 
   
Events calendar
 
คำสั่งเทศบาลฯ
 

command

 
   
Worachai substances
 
DOWNLOAD หนังสือราชการ
   
e-book
 
 
    Complaint / complaints.
 
    Finance / procurement.
 
    Strategy / municipal / municipal development plan three years.
 
   
Reduce process steps
 
    Guide people
 
    Should know the law.
 
 
 
     
 
บุคลากรในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนในเขตฯ
   
School subordinate
   
รวมลิงค์


 
clip vdo ข่าวงานเทศบาล
 
 
     
 
   
       
     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์< Release >
   
  กองการศึกษาแจ้งกำหนดการโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2554 ณ สวนสาธารณะหนองกลิ้งฯ    
 
07/19/54
 
    ข่าวประกาศ < Announcement >
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานขับรถขยะ(วันที่25 ม.ค.55) 25/01/55
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องรับสมัครบุคลเพื่อเลื่อกสรรเป็พนักงานจ้าง(วันที่ 16-24 ม.ค.55) 15/01/55
  -พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะจำนวน 1 อัตรา  
ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ(30 ธ.ค.54) 30/12/54
ประกาศเทศบาลฯเรื่องการใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2555 30/11/54
ประกาศเทศบาลฯเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตั้งแต่วันที่ 21-29 พ.ย.54 16/11/54
  1)ตำแหน่งคนงานสวนสาธารณะ  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯเรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล(วันที่21 ต.ค.-11 พ.ย.54) 19/09/54
  1)ตำเหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 7(ผู้อำนวยการกองคลัง 7)  
  2)ตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ 7(ผู้อำนวยการกองศึกษา7)  
ประกาศเทศบาลฯเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2555-2557) (30 มิ.ย.) 01/07/54
     
กิจกรรมเทศบาล< Municipal activities >
 
 
   
        36 /01/55
 
ธันวาคม 2554
     
   
30 /12/54
   
04 /01/55
   
04 /01/55
   
14 /12/54
 
พฤศจิกายน 2554
     
   
14 /11/54
   
07 /11/54
 
กันยายน 2554
     
   
28 /09/54
   
12 /09/54
 
สิงหาคม 2554
     
   
09 /09/54
 
กรกฎาคม 2554
     
 
 
19 /07/54
 
มิถุนายน 2554
     
   
04 /07/54
   
23 /6/54
   
20 /06/54
 
พฤษภาคม 2554
     
   
27 /5/54
 
เมษายน 2554
     
   
20 /4/54
   
18 /4/54
   
11/4/54
 
มีนาคม 2554
     
 
 
23//3/54
   
213/54
   
16/3/54
   
11/3/54
   
8/3/54
 
กุมภาพันธ์ 2554
     
   
8/2/54
   
7/2/54
 
มกราคม 2554
     
 
 
17/1/54
 
 
8/1/54
 
     
 
 
   
   
 
  
 
โครงการปี 2553  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์