ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น... สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
             
 
หน้าแรก Back to First Page
               
 
   
the personnel of an institute
 
ภาระกิจ
   
business responsibility
 
DOWNLOAD หนังสือ
     
     
 
เวปหน่วยงานภายใน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     
     
 
 
     
 
   
   

   
     
     

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ความรู้ที่จำเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร
แท่ง ก.ถ. ราชกิจจา
บัญชีปรับปรุงสายงาน (มติ ๓ ก. ครั้งที่ ๔.๒๕๕๘ เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๕๘)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรฐานทั่วทั่วไปอัตราตำแหน่งในระบบแท่ง