เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
19 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม