เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดย นายกสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลและข้าราชการ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)และร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2559 ครั้งที่่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม