เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 24 มิถุนายน 2559

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม