เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ มทบ.24 กองบินที่23 แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี ได้ลงตรวจพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วม โดยได้รับการต้อนรับ จากนาย สมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมข้าราชการ ได้นำคณะดูการขุดลอกเศษวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
28 มิถุนายน 2559
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม