เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 9.30 น. นายสมเพชร ภักดีวิเศษได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม