เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 28 ก.ค. 59 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ นายสมเพขร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลง พื้นที่อ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชปกคุมและน้ำเน่าเสียในบริเวณอ่างเก็บน้ำตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม