เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดยนายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ และนางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน ได้พาคณะข้าราชการไปว่างพานพุ่มและร่วมกันจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม