เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้มอบหมายให้ นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ไปเป็นประธานเปิดโครงการฝีกอบรมทำแหนมไส้กรอกให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บริเวณศาลาอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเอื้ออาทร

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม