เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 16 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดย นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล ประจำปี 2559 ณ วัดศรีลาวรรณ(บ้านจั่น) ตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม