เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 2 กันยายน 2559 กองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี นำโดย นายปราโมทย์ ธัญญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นและผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ตรวจสอบลำห้วยน้ำขุ่นตลอดแนวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม