เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 9 กันยายน 2559 (10.00 น.) นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อม นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกฯ นางบุญชู ชัยนาท รองนายกฯ นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองช่าง ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม