เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้มอบหมาย ให้ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น และนางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านจั่นและโครงการแปรรูปและถนอมอาหารประกอบอาหารพื้นเมือง ประจำปี 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม