เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมภรรยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม