เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นได้มอบหมายให้ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) พร้อมด้วย นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ปลัดเทศบาลฯ/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกองและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม