เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมภรรยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ไปฟังพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี

       
   
       
   
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม