เทศบาลตำบลบ้านจั่น

       
   

เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง

       
   
       
   
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม