เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ได้จัดกิจกรรม ในวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
       
   
ในวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม