เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ประจำปี2558
       
   
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น.
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม