กองสวัสดิสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
มอบเบี้ยยังชีพ
       
   
ประจำปี2558
       
   
ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น.
       
   
       
   
ภาพกิจกรรม