เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
กิจกรรมงาน เลี้ยงปีใหม่เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ประจำปี2558
       
   
ในวันที่ 26 ธันวามคม 2557 เวลา 18.00 น.
       
   
ณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี
       
   
ภาพกิจกรรม