เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
คณะผู้ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก ก.ถ.
       
   
ประจำปี2557
       
   
ในวันที่ 13 พ.ย.2557 เวลา 10.00 น.
       
   
ณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ภาพการประชุม