กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนประชาชนเทศบาลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 11
       
   
ประจำปี2557
       
   
ในวันที่ 22 พ.ย.2557 เวลา 11.00 น.
       
   
ณ โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมถ์)
       
   
ภาพกิจกรรม