กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ประเพณีลอยกระทง
       
   
ประจำปี2557
       
   
ในวันที่ 6 พ.ย.2557เวลา 17.00 น.
       
   
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง
       
   
ภาพกิจกรรม