กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
พิธีเปิดการเปิดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 11
       
   
ประจำปี2557
       
   
ในวันที่ 4ต.ค 2557เวลา 09.00 น.
       
   
ณ โรงเรียนบ้านดงเค็ง นำวัฒนาอุปถัมถ์
       
   
ภาพกิจกรรม