หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป
       
   
ในวันที่ 27 มิ.ย. 57 เวลา 08.00 น.
       
   
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน อ.เมือง จ.อุดรธานี
       
   
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงทะเบียน
 
 
 
 
ท่านนายกฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ
 
 
 
 
ร่วมทำกิจกรรม
 
 
 
 
ท่านนายกฯกล่าว
 
 
 
 
วิทยากรบรรยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
เสนอปัญหาและความต้องการในชุมชน