หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
       
   
ณ หน้าศาลาพิธีสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ถึง ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าอุดรธานีห้องอุดรธานีฮอลล์(ชั้น4)
       
   
ในวันที่ 26 มิ.ย. 57 เวลา 08.00 น.
       
   
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
       
 
 
 
พนักงาน,ลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านจั่น
พระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ มาประกอบพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์
 
 
 
 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอำเภอเมืองอุดรธานีกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 
 
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี(นายเสนีย์ จิตตเกษม)กล่าว
 
 
 
 
พระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ ทำการรดน้ำพระพุทธมนต์ให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
 
 
เริ่มเดินรณรงค์
 
 
 
 
ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์(ชั้น4)ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าอุดรธานี
 
 
 
 
 รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่นรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี(นายเสนีย์ จิตตเกษม)