หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ส่งมอบชุดของขวัญ แก่เจ้าหน้าที่ทหาร
       
   
ในวันที่ 28 พ.ค 57 เวลา 10.00 น.
       
   
ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
       
   
       
 
 
 
บรรจุใส่ถุง
ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 
 
 
 
ภาพการส่งมอบชุดของขวัญ แก่เจ้าหน้าที่ทหาร