หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสวัสดิการเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ประจำปีงบประมาณ 2557
       
   
วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2557
       
   
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่นและจังหวัดระยอง
       
   
ภาพโครงการ
       
 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
 
 
 
ลงทะเบียน
กลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีรับฟังบรรยาย
 
 
 
 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นกล่าววัตถุประสงค์โครงการฯ
ท่านนายกเทศมนตรีฯกล่าวกับกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
 
 
 
คุณหมอจากโรงบาลค่ายประจักษ์ฯ
คุณครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)
 
 
 
 
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ จ.ระยอง
 
 
 
 
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นมอบของที่ระลึก
 
 
 
 
ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จ.ระยอง
 
 
 
 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านยายดา
ฟังบรรยายจากป้าบุญชื่น โพธิ์แก้ว(ป้าชื่น)เจ้าของสวนยายดา
 
 
 
 
ชิมผลไม้สดๆจากสวน
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมช่วงเย็น ณ ที่พัก