หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2557
       
   
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557
       
   
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงทะเบียน
 
 
 
 
ไหว้ศาลพระภูมิ
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 
 
 
 
บายศรีสู่ขวัญ
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกข้อมือท่านนายกฯและคุณนายท่านนายกฯ
 
 
 
 
ท่านนายกฯกล่าวกับผู้สูงอายุ
 
 
 
 
มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุผู้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนนาน
 
 
 
 
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 
 
 
 
เวทีหมอลำรำวงชาวบ้าน
 
 
 
 
พนักงาน,ลูกจ้างรดน้ำดำหัวท่านนายกฯ
รดน้ำดำหัวท่านปลัด-คณะผู้บริหาร,ส.ท.
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านนายกกล่าวให้พรวันสงกรานต์