หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน
       
   
และซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557
       
   
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ท่านนายกฯ,รองนายกฯและ,ที่ปรึกษามอบอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้าน
หัวหน้าป้องกันฯและรองนายกฯมอบอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้าน
 
 
 
 
รองนายกฯมอบอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้าน
 
 
 
 
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบวาตภัย
 
 
 
 
ภาพบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุฤดูร้อนบางส่วน