หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองการศึกษา
       
   
จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2557
       
   
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
       
   
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงทะเบียน
 
 
 
 
รองนายกเทศมนตรีฯ,ปลัดเทศบาลฯ,รองปลัดเทศบาลฯ
นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีฯกล่าวเปิดงานวันเด็กฯ
 
 
 
 
บริการข้าวต้ม
 
 
 
 
ไอศครีม
ลูกชิ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านจั่นฯ
 
 
 
 
เด็กๆร่วมสนุก
 
 
 
 
 
 
 
 
การแสดงจากศูนย์เด็กเล็กบ้านดงเค็งฯ
 
 
 
 
กองช่าง
 
 
 
 
กองวิชาการ
 
 
 
 
สำนักปลัด
กองคลัง