หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองการศึกษา
       
   
จัดโครงการวัน 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
       
   
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
       
   
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงนามถวายพระพร
 
 
 
 
ท่านนายกฯ วางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพร
 
 
 
 
ปลัดเทศบาลและพนักงาน วางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพร
สมาชิกสภาเทศบาล วางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพร
 
 
 
 
ข้าราชการหน่วยงานต่างๆวางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพร
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีกล่าวเปิดพิธีวัน 5 ธันวามหาราช
 
 
 
 
 
 
 
 
วงดุริยางค์จากมณฑลทหารบกที่ 24 บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
 
 
 
ท่านนายกฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและร่วมรับฟังธรรมเทศนา
 
 
 
 
ถวายสังฆทาน
ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก