หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลตำบลบ้านจั่นคัพครั้งที่ 10
       
   
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)
       
   
วันที่ เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556
       
   
ภาพโครงการ
       
 
 
 
นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีฯกล่าววัตถุประสงค์โครงการ
 
 
 
 
นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีฯ กล่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอล
 
 
 
 
กลุ่มสตรี ตำบลบ้านจั่นร่วมรำเปิดงานแข่งขันฟุตบอล
 
 
 
 
เริ่มแข่งขันฟุตบอล