หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
       
   
และกองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       
   
วันที่ 3-6 กันยายน 2556
       
   
ภาพการอบรม ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
       
 
 
 
ลงทะเบียน
 
 
 
 
รองปลัดเทศบาลฯกล่าว
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯกล่าววัตถุประสงค์โครงการ
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีฯจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีฯกล่าวอบรมบุคลากรเทศบาลฯ
ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต
ผู้เข้าอบรมฯ
 
 
 
 
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีกล่าวอบรมฯกลยุทธ์ในการทำงานและการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อเข้าสู่ AEC
 
 
 
 
อบรมทัศนศึกษาดูงานฯ ณ กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นพร้อมคณะส.ท.-พนักงาน-ลูกจ้างวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานฯ
 
 
 
 
 
 
 
  กล่าวถึงวีรกรรมของทหารไทยที่ต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นบริเวณอ่าวมะนาว
มอบของที่ระลึก
 
 
ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(OD) และทำกิจกรรม Walk rally
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราบนมัสการหลวงปู่ทวด ณวัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
ศึกษาดูงาน บ.ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด
 
 
ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นกล่าว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับกล่าว
 
 
 
 
รักษาการ ผ.อ.กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองพลับกล่าวถึงหลักการบริหารจัดการฯ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นมอบของที่ระลึก
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับมอบของที่ระลึก
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก