หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสวัสดิการเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดอบรมโครงการอบรม 108 อาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2556
       
   
การทำเครื่องประดับจากคริสตัลและการทำกระเป๋าถัก
       
   
กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ
       
   
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556
       
   
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงทะเบียน
นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกฯ กล่าวเปิดโครงการ
 
 
 
 
ทำเครื่องประดับจากคริสตัล
 
 
 
 
ทำกระเป๋าถัก