หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ประจำปี 2556
       
   
วันที่ 26 เมษายน 2556
       
   
ภาพการประชุม
       
 
 
 
นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองอุดรธานีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 
 
 
 
ท่านนายอำเภอเมืองอุดรธานีกล่าวกับสมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
กล่าวคำปฏิญาณตน
เสนอชื่อประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
 
 
 
นับคะแนน
ยกมือลงมติรับการเลือกรองประธานฯ