หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2556
       
   
วันที่ 11 เมษายน 2556
       
   
ภาพงาน
       
 
 
 
ท่านนายกฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและศาลเทพารักษ์
 
 
 
 
สรงน้ำพระพุทธรูป
 
 
 
 
รดน้ำดำหัวท่านนายกฯคณะผู้บริหารเละสมาชิกสภา