หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการวัน 5 ธันวามหาราช
       
   
วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง
       
 
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงทะเบียน
ข้าราชการ,กลุ่มสตรี,ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
 
 
 
 
ท่านปลัดเทศบาลฯวางพานพุ่ม
สมาชิสภาเทศบาลฯร่วมวางพานพุ่ม
 
 
 
 
ข้าราชการ,กลุ่มสตรี,ประชาชนร่วมวางพานพุ่ม
 
 
 
 
พิธีกรฯกล่าววัตถุประสงค์โครงการ
วงโยธวาธิต ม.ท.บ.24 บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา
 
 
 
 
ท่านนายกเทศมนตรีฯเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และวางพานพุ่ม
 
 
 
 
ข้าราชการเทศบาลฯร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา
 
 
 
 
ถวายสังฆทาน
รับฟังธรรมเทศนา
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมปล่อยปลาเฉลิมพระเกรียติ
 
 
 
 
ท่านนายกฯกล่าวคำสดุดีและจุดเทียนชัย
 
 
 
 
ท่านนายกฯวางพานพุ่ม
 
 
 
 
ข้าราชการเทศบาลฯร้องเพลงถวายพระพร
การแสดงรำถวายพระพร
 
 
 
 
รำถวายพระพร
ลำกลอนถวายพระพร