หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2554
       
   
ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
       
 
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีกล่าววัตถุประสงค์โครงการ
นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรี กล่าว เปิดโครงการ
 
 
 
 
มอบทรายอะเบท
 
 
 
 
เดินรณรงค์ในชุมชน
 
 
 
       
 
 
 
พ่นยากำจัดยุงตามชุมชนในเขตเทศบาล