หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสวัสดิการเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน สภาเด็กและเยาวชนประจำปี 2554
       
   
ณ เทศบาลตำบลบ้านจั่นและจังหวัดชลบุรี
       
   
วันที่ 7 - 9 เมษายน 25254
       
 
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงทะเบียน
ร่วมอบรมฯและทำกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านนายกฯอบรมสภาเด็กและเยาวชนก่อนเดินทาง
เดินทางถึงเทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
ทานอาหารเช้า
ท่านนายกฯเทศบาลเมืองศรีราชากล่าว
 
 
 
 
เปิดวีดีทัศน์เกี่ยวกับสโมสรศรีราชาเอฟซีและสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของเทศบาลฯ
ท่านนายกฯสมเพชร ภักดีวิเศษกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
มอบของที่ระลึก
 
 
 
 
ดูงานสนามหญ้าเทียมสนามกีฬาเทศบาลเทศบาลเมืองศรีราชา
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 
 
 
 
ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง
 
 
 
 
ท่านรองนายกฯเทศบาลนครแหลมฉบังกล่าว
ชมวีดีทัศน์แนะนำเทศบาลนครแหลมฉบัง
 
 
 
 
มอบของที่ระลึก
 
 
 
 
เทศบาลนครแหลมฉบังจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
 
 
 
 
แวะชมทะเลบางแสน
ถึงกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 
 
 
 
ร่วมทำกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานีโดดหอสูง
ครูฝึกแนะนำตัว
 
 
 
 
ครูฝึกแนะนำวิธีโดดหอ
 
 
 
 
ฝึกซ้อมกระโดดหอ
ท่าน สท.ผัน แก้วคำหอม และ สท.ไสว ประเทศสิงห์ ร่วมกระโดดหอสูง
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล นายผัน แก้วคำหอม รับมอบใบประกาศนียบัตร
สมาชิกสภาเทศบาล นายผัน แก้วคำหอม มอบของที่ระลึก