หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554
       
   
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันที่ 12 เมษายน 25254
       
 
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ทำพิธีไหว้บวงสรวงศาลพระภูมิ
 
 
 
 
พิธีบายศรีฯ
 
 
 
 
ท่านนายกฯกล่าวกับประชาชนที่มาร่วมงาน
 
 
 
 
รดน้ำขอพรท่านนายกฯ
มอบของขวัญผู้สูงอายุ