หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
จัดโครงการ วันอาสาสมัครสาธารณสุข แห่งชาติ ประจำปี 2554
       
   
วันที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 08.00 น.
       
   
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
       
   
ภาพโครงการ
       
 
 
 
เริ่มเดินขบวนพาเรด ณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
 
 
 
 
 
       
 
 
   
นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง ปลัดเทศบาลฯกล่าวรายงาน
 
 
 
 
นายสมเพชร ภักดีวิเศษ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และลั่นฆ้อง เปิดงานวัน อสม.
 
 
 
 
นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีกล่าว
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น
 
 
 
 
เต้นฮูลาฮูปประกอบเพลงจากตัวแทน อสม.
 
 
 
 
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองเชียร์สีแสด
 
 
 
 
กองเชียร์สีฟ้า
กองเชียร์สีชมพู
 
 
 
 
บริการอาหารฯจากทางเทศบาล
 
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ มอบถ้วยรางวัลกีฬาประเภทต่าง ๆ
 
 
 
 
นายเสกสรรค์ ผดุงราษฎร์ สมาชิกสภาฯ จับและมอบของรางวัล
 
 
 
 
นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ เลขานุการฯ จับของรางวัลพิเศษ
นายกฯ มอบของรางวัลพิเศษ