หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
เทศบาลตำบลบ้านจั่นร่วมอำนวยความสะดวก ณ จุดบริการสถานที่จอดรถและรับส่งที่ 22
       
   
งานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล ( หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน )
       
   
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2554
       
   
ณ บริเวณแยกบ้านดงเค็ง ปากทางเข้าวัดป่าบ้านตาด
       
 
ภาพงาน
       
 
 
 
บริเวณจุดบริการ
ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
 
 
 
ประชาชนรอเดินทางไปวัดป่าบ้านตาด
 
 
 
 
บริการรถรับส่งร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 
 
 
บริการรถรับส่งของเทศบาล
 
 
 
 
บริการ-อาหาร-เครื่องดื่ม