หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
โครงการแข่งขันมวยไทยต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2554
       
   
วันที่ 12 มีนาคม 25254
       
   
       
 
ภาพโครงการ
       
 
 
 
นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง ปลัดเทศบาลฯกล่าววัตถุประสงค์โครงการฯ
นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีกล่าวฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มการแข่งขัน
ประชาชนร่วมชมการแข่งขัน
 
 
 
 
คณะผู้บริหารร่วมชมการแข่งขัน